REKLAMA
5.9 C
Siedlce
Reklama

Otrzymali statuetkę Piechura (zdjęcia+film)

Tradycyjnie z okazji rocznicy powstania 18 Dywizji Piechoty,  dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej wyróżnia osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju jednostki.

Pułki wchodzące w skład 18. Dywizji Piechoty wywodzą się z jednostek “Błękitnej Armii” gen. Józefa Hallera we Francji. W 1919 r., po powrocie do kraju, w wyniku reorganizacji o oddziałów powstała 18. Dywizja Piechoty. W 1920 r. dywizja pod dowództwem gen. Franciszka Krajewskiego uczestniczyła w walkach z wojskami bolszewickimi podczas kampanii kijowskiej, podczas których stanowiła ariergardę 6 Armii gen. Wacława Iwaszkiewicza, a następnie w zaciętych walkach odwrotowych aż po Brody. W sierpniu została przesunięta na północ do rejonu Modlina, gdzie brała udział w walkach Armii gen. Władysława Sikorskiego nad Wkrą, rozbijając korpus bolszewickiej kawalerii Gaj-Chana. Przeszła ona szlak bojowy znad Dźwiny do Połocka, a za niezłomną postawę i bohaterstwo swoich żołnierzy uzyskała miano “Żelaznej Dywizji”. To właśnie 18. Dywizja Zmechanizowana dziedziczy tradycje opisanej Żelaznej Dywizji.

– Ile bym nie powiedział i czego bym nie powiedział, to jako dowódca Żelaznej Dywizji nie jestem w stanie wyrazić swojej wdzięczności, uznania dla pracy, służby, wszystkich tych, którzy znajdują się na tej sali, a jest to tylko jeden procent 18 DZ. Dziś Żelazna Dywizja jest to ponad 13.5 tys. ludzi, którzy dzisiaj pracują, służą, są na granicy, są na posterunkach, są na wartach, bądź wypoczywają w domu po ciężkiej służbie w swoich macierzystych jednostkach – mówił gen. dyw. Arkadiusz Szkutnik dowódcza 18 Dywizji Zmechanizowanej. – Dziękuję z całego serca wszystkim swoim dowódcom, zastępcom, starszym podoficerom dowództw, oficerom, podoficerom, żołnierzom, wszystkim pracownikom resortu obrony narodowej tym, którzy tworzą naszą wspólnotę 18 DZ…. Szczególne podziękowania kieruję do naszych przyjaciół… żeby otrzymać miano przyjaciela, trzeba się zasłużyć… żebym mógł powiedzieć, że ktoś jest przyjacielem 18 DZ, muszę być tego pewien. Widząc tych państwa, których spotykam podczas naszych uroczystości… a mam fotograficzna pamięć do twarzy… mogę nazwać naszymi przyjaciółmi. Dziękuję, że zawsze jesteście z nami, nie tylko kiedy jest fajnie, gdy są flesze aparatów fotograficznych, gdy są media… bez waszego wsparcia nie byłoby nas… Dzięki wam możemy oddać się służbie, naszej pasji, bo służba jest naszą pasją… My nie pracujemy, my służymy Rzeczpospolitej, służymy społeczeństwu… żebyśmy mogli powiedzieć kiedyś, kiedy zdejmiemy mundury, że robiliśmy to, do czego zostaliśmy powołani i robiliśmy to najlepiej jak potrafimy – mówił dowódca.

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie statuetek „Piechur 2023 r.”

Statuetka Piechura jest wiernym odlewem żołnierza 18 Dywizji Piechoty. „Piechur 18 Dywizji Zmechanizowanej” to nie tylko statuetka. Laureat Piechura to przyjaciel, lider, współtwórca nowoczesnej jednostki współpracujący z żołnierzami na co dzień.

Ryszard Jędruch – za zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa narodowego oraz innowacyjne podejście do współpracy z jednostkami wojskowymi 18 Dywizji Zmechanizowanej. Laureat jest Inicjatorem wielu rekonstrukcji wydarzeń historycznych. Dzięki jego staraniom w ramach programu „Strzelnica w Powiecie” powstał pierwszy w Polsce obiekt infrastruktury strzeleckiej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Ryszard Jędruch wspiera niemal każdą inicjatywę dowódców jednostek 18.DZ, a współpraca z nim układa się na doskonale.

Sylwia Biardzka – za zaangażowanie i profesjonalizm. Jest pomysłodawcą i współautorką systemu opieki funkcjonującego w 18.DZ nad żołnierzami pełniącymi służbę na granicy. Swoją pracą przełamuje stereotypy dotyczące psychologów w wojsku, angażuje się w pomoc weteranom i byłym żołnierzom także poza jednostką. Jeden z niewielu psychologów w wojsku polskim ze specjalizacją psychologii klinicznej. Specjalizuje się w traumatologii i jest członkiem międzynarodowej grupy badawczej psychologów wspierającej żołnierzy służących w rejonach świata objętych konfliktami zbrojnymi. Naukowo związana z Wojskowym Instytutem Medycznym, Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu i Temple University, Japan Campus Tokyo.

Gen. bryg. Dariusz Mendrala – za zaangażowanie w nadzór nad budową oraz przebudową budynków i infrastruktury na terenie Garnizonu Siedlce w tym kompleksu wojskowego 0951. Swoim profesjonalizmem znacznie przyczynia się do sprawnej realizacji 17 inwestycji, w tym również tych przewidzianych dla 18. Dywizji Zmechanizowanej. Współpraca z gen. bryg. Mendralą zawsze odbywa się na najwyższym poziomie, włączając w to sprawną komunikację i nadzór rzeczowy nad całością prac.

Mł. chor. Waldemar Kordas – za działalność charytatywną. Od trzech lat z własnej inicjatywy aktywnie uczestniczy
w nagłaśnianiu oraz zbieraniu środków finansowych w celu pomocy dzieciom chorym na SMA  i inne choroby. Dzięki działalności chorążego udało się dotychczas pomóc córce żołnierza 21 batalionu dowodzenia oraz synowi żołnierza z 21 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej. Również prowadził zbiórkę dla córki żołnierza z 100 batalionu łączności i syna żołnierza z 9 pułku rozpoznania. Pod koniec roku 2023 prowadził zbiórkę dla syna policjanta z Jarosławia. Obecnie prowadzi zbiórkę na rzecz córki policjanta z Sanoka oraz żołnierza z 1 batalionu strzelców podhalańskich z Rzeszowa. Łącznie w prowadzonych akcjach charytatywnych udało się pozyskać niespełna milion zł. 

St. kpr. Radosław Urban – za aktywność pozasłużbową w zakresie szkolenia w dziedzinie medycyny taktycznej. St. kpr. Urban poświęcając swój czas i środki finansowe na prowadzenie szkoleń z medycyny pola walki dla dziennikarzy-korespondentów wojennych. Od 2023 roku wspólnie z fundacją „W Międzyczasie” szkoli wolontariuszy, którzy wspierają Ukraińskie Siły Zbrojne na pierwszej linii frontu.

Podczas uroczystości uhonorowano żołnierzy odznaką pamiątkową 18 Dywizji Zmechanizowanej. Jest ona nadawana żołnierzom, po co najmniej dwuletniej nienagannej służbie w strukturach 18 DZ oraz pracownikom RON zatrudnionym w 18 DZ po przepracowaniu w sposób nienaganny co najmniej trzech lat.

Odznaczeni: płk. Zbigniew Wolmiarski, płk Renart Skrzypczak, ppłk Waldemar Cieślik, mjr Piotr Syczuk, kpt. Artur Celiński-Walendowicz, st. chor. sztab. Dariusz Pastor, st. chor. Mariusz Chodak, chor. Piotr Mikiewicz.

Odznaka pamiątkowa Dowództwa 18 Dywizji Zmechanizowanej, jest zewnętrznym znakiem więzi żołnierzy, pracowników RON i osób szczególnie zasłużonych dla Dowództwa 18 Dywizji Zmechanizowanej. Posiadanie odznaki pamiątkowej jest wyrazem uhonorowania i stanowi widoczny znak przynależności do społeczności wojskowej kultywującej chlubne tradycje oręża polskiego.

Każdy z żołnierzy i pracowników 18 Dywizji z dumą i niezwykłym oddaniem codziennie wykonuje swoje obowiązki tak aby Żelazna Dywizja rozwijała się i mogła być najlepiej ocenianą jednostką w kraju. Są też tacy, którzy zasługują na szczególne docenienie ich służby i pracy. Zarówno w korpusie oficerów, podoficerów jak i szeregowych.

Tytuł oficera 2023 roku otrzymuje – kpt. Piotr Szczotka Z Dowództwa 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Tytuł podoficera 2023 roku otrzymuje – st. kpr. Kamil Jakóbczak z 19. Brygady Zmechanizowanej.

Tytuł szeregowego 2023 roku otrzymuje  – st. szer. Łukasz Salamon z 1. Brygady Pancernej.

Laureaci konkursu „Żelazna Dywizja w obiektywie aparatu”.

– Aparat w ręku dobrego fotografa jest jak karabin w ręku snajpera, a jedno dobre zdjęcie wystarczy za tysiąc słów – powiedział gen. Arkadiusz Szkutnik.

Sierż. Aleksander Perz, kpr. Sławomir Kozioł, st. szer. spec. Damian Łupkowski, kpr. Paweł Wojewódzki, por. Krzysztof Rokicki, st. szer. spec. Tomasz Gołkowski, st. szer. spec. Janusz Cisowski, kpr. Mateusz Gurda, st. szer. Daniel Brzozowski, plut. Tomasz Borsuk, st. szer. Justyna Południak, kpr. Arkadiusz Czernicki.

W 2023 r. przeprowadzony został konkurs fotograficzny „Żelazna Dywizja w obiektywie aparatu”. Wynikiem konkursu jest unikalną i limitowana publikacja, gromadzącą najwybitniejsze prace fotografów z 18 Dywizji Zmechanizowanej. Album to niezwykła kolekcja zdjęć, wyłoniona przez kapitułę konkursu, prezentującą talent i profesjonalizm żołnierzy fotografów. Uwiecznione kadry przybliżają codzienność życia wojskowego, trud służby, walory nowoczesnego sprzętu wojskowego. Konkurs organizowany był przy wsparciu Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz redakcji Polski Zbrojnej.

W minionym roku 18 Dywizja Zmechanizowana włączyła się do aukcji charytatywnej zorganizowanej przez fundację „Pomoc dla weterana”. Dochód z prowadzonej akcji przekazany został na pomoc kombatantom, weteranom, żołnierzom i ich rodzinom.

Przedmioty przekazane przez Dowódcę 18. Dywizji Zmechanizowanej wylicytowali:

– szer. Diana Wolińska – Koszulka i medal z biegu „Żelazna 18”

Damian Janaszek – Ryngraf pamiątkowy.

– Za pokonywanie barier… – powiedział gen. Szkutnik – Ktoś, kto na tej sali ma problem żeby rano wstać i przebiec trzy kilometry, bo wydaje mu się, że to jest dużo, to niech pomyśli sobie, co musi czuć biegacz, człowiek z pasją który, żeby przebiec szlemy, ultramaratony, musi trenować codziennie, biegać dziesiątki kilometrów, w miesiącu są to już setki a w roku już nie da się zliczyć. To jest pasja, która nie jest realizowana w czasie godzin służbowych lecz w czasie prywatnym… tę pasję wykuwa się na ścieżkach biegowych w ciężkich warunkach. Ja jako mężczyzna, nawet nie marzę o tym, by zbliżyć się do tych rekordów i do barier, które pani przełamała… wielki szacunek – mówił generał.

Wielki Szlem Komandosa 2023 jest to 5 ekstremalnie ciężkich biegów w ciągu roku, z 10 kilogramowym plecakiem w pełnym umundurowaniu, począwszy od ćwierćmaratonu w Słupsku, Półmaratonu w Warszawie, poprzez setkę Komandosa w Lublińcu, Bieg o o Nóż Komandosa a skończywszy na Maratonie Komandosa. Niezapomniana przygoda, ponadludzki wysiłek – z tym mierzyła się reprezentantka 18 DZ – mł. chor. Aleksandra Jakubczak z 3 batalionu zmechanizowanego z Zamościa, poprawiając dwa rekordy trasy na 100 km w Lublińcu i w Maratonie komandosa a tym samym ustanawiając nowy rekord Wielkiego Szlema.

Uroczystość uświetnił koncert  w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Siedlec.

Zdjęcia: Aga Król

8 KOMENTARZE
 1. To bardzo dobry artykuł, w którym widzimy samych szczęśliwych i uśmiechniętych młodych ludzi sukcesu
  Tak trzymać Redakcjo, bo nie chcemy poruszania trudnych spraw

 2. …jeśli ma Pan/Pani trudną sprawę, która wymaga poruszenia tematu lub informację, która Pana gryzie zapraszamy do redakcji, z pewnością nie pozostanie Pan/Pani bez pomocy.

 3. Zasłużyli się należy się.
  Zapracowali , wywalczyli – trzeba dać.
  Ja to bym wszystkim dał.
  Nagrody, statuetki, premie, medale – to taki narodowy obyczaj.

 4. Poważne sprawy, którymi żyją Polacy nie mają szans na publikację. Podobnie jak niewygodne komentarze,
  Wszystko w imię poprawności politycznej Redakcji

  • A który Pana komentarz był wg. Pana niewygodny? Jeśli ma Pan poważną sprawę, którą chciałby Pan nagłośnić to zapraszamy do kontaktu… nie pozostanie Pan bez pomocy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najczęściej czytane

Rondo w Iganiach zostanie zablokowane przez rolników. Na całą dobę!

Starostwo Powiatowe w Siedlcach poinformowało o planowanym na wtorek 20 lutego proteście rolników, którzy mają zablokować rondo w Iganiach.

„Uwaga” o dramacie 9-latki spod Łukowa, nad którą miała się znęcać matka

W programie interwencyjnym telewizji TVN - „Uwaga” wyemitowany został...

Ruszają wybory rektora siedleckiej uczelni!

Uniwersytet w Siedlcach czekają wybory nowego rektora. Znamy już pierwszych kandydatów.

Planowany protest rolników. Utrudnienia i objazdy

Na wtorek i środę, 20-21 lutego zaplanowany jest protest rolników. To wydarzenie może przynieść utrudnienia na drogach A2, DK2 i DK92. Zachęcamy do szukania alternatywnych tras podróży.

Protest rolników: na całą dobę zablokują cztery ronda

Trwa ogólnopolski protest rolników. Jutro (20 lutego) o godz....

Pies na balkonie. Interweniują sąsiedzi, interweniują służby…

-Nie możemy na to patrzeć. Pies siedzi zamknięty na balkonie od rana, cały drży. Rozmowy z właścicielką nic nie dają, przecież była policja, była straż miejska, informowaliśmy spółdzielnię mieszkaniową… I nic! - skarżą się sąsiedzi.

Najczęściej komentowane

Najnowsze informacje