Złote Skrzydła 2023

REGULAMIN

Regulamin nagrody „Złote Skrzydła” 2023.


I . Postanowienia ogólne

  1. Nagroda „Złote Skrzydła” jest przyznawana przez „Tygodnik Siedlecki” z siedzibą w Siedlcach ul. Armii Krajowej 11.
    2. Procedura przyznawania „Złotych Skrzydeł” rozpoczyna się 27 grudnia 2023 roku. Zgłoszenia kandydatów przysyłają czytelnicy „TS”. Będą one przyjmowane do 18 stycznia 2024 r.
  2. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 10 lutego 2024 r. na Balu „Tygodnika Siedleckiego”.
  3. Informacje o nagrodzie są publikowane w wydaniu papierowym „TS” i w Internecie na stronie www.tygodniksiedlecki.com

II. Zasady zgłaszania kandydatów i wyboru laureata

Do konkursu można zgłaszać kandydatów z naszego regionu, którzy pomagają innym, starają się zmienić świat na lepsze, działają nietuzinkowo, są odważni, bezkompromisowi… Czynią dobro.

  1. Kandydatów do nagrody (wraz z krótkim uzasadnieniem) zgłaszają czytelnicy „Tygodnika Siedleckiego”.
  2. Redakcja prosi kandydatów o zgodę na udział w postępowaniu konkursowym.
  3. Listę kandydatów (z uzasadnieniami) redakcja przekazuje członkom kapituły Nagrody.
  4. W pracach Kapituły bierze udział redaktor naczelny „TS” i laureaci „Złotych Skrzydeł” z poprzednich lat.
  5. Każdy z członków Kapituły oddaje jeden głos na wybranego przez siebie kandydata. W razie takiej samej liczby głosów oddanych na więcej niż jednego kandydata, głos rozstrzygający należy do redaktora naczelnego „TS”.

III Terminarz

Grudzień 2023 – publikacja informacji na temat „Złotych Skrzydeł” w wydaniu papierowym „TS” oraz na stronie internetowej.

Styczeń – luty 2024 publikacje poświęcone kandydatom do „Złotych Skrzydeł”.

10 lutego 2024 – uroczyste wręczenie Nagrody.

IV. Postanowienia ogólne

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach regulaminu. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej
2. Interpretacja regulaminu należy do koordynatora konkursu i jest ostateczna.