Ogłoszenia drobne

Za słowo należy także uważać: spójniki i przyimki, datę, numer telefonu,
człony składowe nazwy ulicy oraz wszystkie skróty.
Zniżki
Przy zamówieniu 6 i więcej emisji – 15% upustu od wartości zlecenia