reklama

100 lat OSP w Suchożebrach

Siedlce, Suchożebry

Aga Król 2022-09-15 15:12:43 liczba odsłon: 65356

100 lat OSP w Suchożebrach - fot. Aga Król

100-letnia historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchożebrach miała różny przebieg, lecz zawsze najważniejszy w niej był człowiek, któremu strażak niósł pomoc w myśl szczytnego hasła „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

reklama

- Pozwól nam Panie spojrzeć na minione 100 lat aby odkryć, co tak na prawdę jest najważniejsze w byciu strażakiem i służeniu Bogu i innym… mówił podczas kazania na mszy z okazji 100-lecia OSP Suchożebry ks. Marek Chomiuk, kapelan powiatowy strażaków. - Jest to bardzo trudne zdobyć mądrość serca, aby podejmować właściwe decyzje. Stawiamy sobie pytanie, czy mam być strażakiem, czy nie. Świadcząc po Waszych mundurach, przyjęliście je z ochotą, choć może był szereg przeciwności, które trzeba było pokonać, ale teraz jeśli nosicie te mundury to teraz jest to zobowiązanie do tego by być strażakiem z prawdziwego zdarzenia… Profesjonalny sprzęt, którym dysponujemy, to nie wszystko. Do służby strażaka potrzeba też i serca. Serca oddanego Bogu, bliźnim i serca gotowego poświęcić wszystko, by w służbie strażaka zdobyć świętość i nie zawieść tych, którym niesiemy pomoc.

Po mszy wszyscy zgromadzeni przemaszerowali pod jednostkę OSP Suchożebry. Tam odbyły się oficjalne uroczystości.

- Jest mi niezmiernie miło, że przypadło mi być prezesem w okresie kiedy jednostka OSP w Suchożebrach obchodzi 100-lecie swojej działalności. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie naszej uroczystości. Jestem przekonany, że przed nami kolejne 100 lat działalności. Zaangażowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej napawa nas nadzieją na podtrzymanie 100-letniej tradycji – przywitał zgromadzonych Leszek Redes prezes OSP w Suchozebrach.

Przy tak ważnej okazji strażacy nie zapomnieli o druhach, którzy odeszli już na wieczną służbę, a przez wiele lat czynnie wspierali działalność jednostki. Ich pamięć uczczono minutą ciszy. Wręczono medale i odznaczenia.

Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony dh Jerzy Kosieradzki, któremu ze wzruszenia zakręciła się łezka w oku. Pozostali odznaczeni również nie kryli emocji.

Medalami Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Złotym - dh Henryk Soszyński, dh Sylwester Kiesner. Srebrnym: dh Grzegorz Woźnica. Brązowym: dh Damian Księżopolski, dh Bartłomiej Soszyński, dh Marcin Mamcarz.

Nadano odznaczenia za wysługę lat: 50 lat - dh Jerzy Kosieradzki , 45 lat - dh Alfred Parapura, 40 lat - dh Henryk Soszyński, 25 lat dh Sylwester Kiesner, 20 lat - dh Marcin Mamcarz, 10 lat - dh Damian Księżopolski, 10 lat - dh Bartłomiej Soszyński.

Brązową Odznaką zostali odznaczeni członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej:  dh Adam Sarnowski, dh Alicja Redes, dh Amelia Chodowiec, dh Dominik Anusiewicz, dh Jakub Branowski, dh Krzysztof Konieczny, dh Piotr Konieczny, dh Maciej Mamcarz, dh Mikołaj Anusiewicz, dh Nadia Wierzbicka, dh Szymon Jagodziński, dh Tymoteusz Wojtuś.

Złotym Znakiem Związku OSP RP za 100-lecie działalności - odznaczono również zaprzyjaźnioną jednostkę OSP Kisielany Żmichy.

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Dariusz Stopa dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach w imieniu marszałka Adama Struzika i Janiny Ewy Orzełowskiej uhonorował jednostkę OSP w Suchożebrach medalem Pro Masovia - najwyższym odznaczeniem Województwa Mazowieckiego.

Po tragicznym pożarze

Inicjatywa założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchożebrach narodziła się po tragicznym pożarze we wsi Suchożebry, który miał miejsce w pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy o godz. 22. w 1921r.

W wyniku zaprószenia ognia w gospodarstwie Stanisława Kosieradzkiego, ze względu na zwartą zabudowę wsi, spaleniu uległo 20 domów, a 6 rodzin pozostało bez dachu nad głową. Aby zapobiec w przyszłości takiej tragedii, stworzono ruch strażacki składający się z grupy mieszkańców wsi Suchożebry oraz Przygody. W niedługim czasie powołano Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchożebrach, którego prezesem został ks. Wojciech Wójcikowski, proboszcz parafii Suchożebry, a naczelnikiem jednostki wybrano nauczyciela Szkoły Podstawowej w Suchożebrach pana Białasa.

Pierwsze fundusze, które przeznaczono na zakup sprzętu ppoż, pozyskano ze zbiórki i sprzedaży płodów rolnych, ofiarowanych przez lokalnych rolników. Ze względu na brak pomieszczeń strażackich, sprzęt (bosaki,wiadra, topory, tłumice, 2 beczki dwukołowe na wodę) początkowo przechowywano w stodołach okolicznych rolników. 

W  1924 r. zbudowano pierwszą drewnianą strażnicę, która stała się siedzibą OSP w Suchożebrach. Wszelkie prace zostały wykonane bezpłatnie przez członków OSP i miejscowych rzemieślników.

Powołano nowy Zarząd w składzie: Pliszka Stanisław - prezes, Anusiewicz Władysław – skarbnik, Żelazowski Andrzej – gospodarz, a naczelnikiem został Żelazowski Feliks. Pozyskano też pierwszą ręczną sikawkę, która podniosła gotowość bojową jednostki. W 1926 r. z funduszy zgromadzonych ze zbiórek społecznych i organizowanych zabaw zarząd OSP zakupił specjalny wóz zwany „rekwizytem” do przewozu sikawki i zespołu strażaków. Niestety cały zaprzęg ciągniony był przez konie, co biorąc pod uwagę zły stan dróg, wydłużało czas dotarcia do miejsca pożaru. W tym samym roku założono w remizie sklep „Strażak”, który następnie przekształcił się w Spółdzielnię „Społem”. Dzięki funduszom społecznym oraz z działalności zakupiono plac od Wiktora Grabowskiego na cele budowlane dla OSP i Spółdzielni.

W 1928 r. w Suchożebrach założono Kółko Rolnicze, które wsparło działalność OSP. Remiza strażacka stała się centrum życia społecznego, a także miejscem odpoczynku i zabawy po ciężkiej pracy w gospodarstwie. Lata II wojny światowej, to okres okupacji i walki z wrogiem. W tym czasie następuje stagnacja i zahamowanie działalności kulturowej OSP. Nadal jednak jednostka utrzymuje gotowość bojową do walki z pożarami, pomimo zmniejszonej kadry druhów, którzy włączyli się do walki z okupantem na frontach wojny.

W roku 1950 zakupiono pierwszy samochód pochodzący z powojennego demobilu ”Ferson”. Niestety auto te było mocno wyeksploatowane, często psujące się, w związku z tym nie spełniało swojej funkcji w akcjach przeciwpożarowych. 

W 1958 r. powołano przy OSP Komitet Budowy Domu Strażaka, opracowano dokumentację techniczną budynku. Po przeprowadzeniu wśród mieszkańców zbiórki na zakup materiałów budowlanych w 1959 r. przystąpiono do budowy budynków. Prace trwały 3 lata, lecz po zakończeniu budowy w 1962 r., okazało się że jednostce OSP został przydzielony jedynie garaż na samochód.

W tej sytuacji  ówczesny komendant Straży Jerzy Kosieradzki, podjął decyzję o wybudowaniu jeszcze jednego budynku tylko i wyłącznie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchożebrach.

Nadanie sztandaru

W 1972 r., obchodzono uroczyście 50-lecia działalności OSP w Suchożebrach. Z tej okazji społeczeństwo wsi Suchożebry ufundowało Sztandar Honorowy, który służył jednostce przez 50 lat do 2022 r. Podczas obchodów 100. rocznicy prezes OSP W Suchożebrach dh Leszek Redes w imieniu strażaków jednostki pożegnał ten sztandar, a jednostka otrzymała nowy oraz figurę św. Floriana. Poświecili je ks. Tomasz Duda kapelan strażaków gminy Suchożebry, w asyście ks. Pawła Tomaszewskiego wikariusza parafii w Suchożebrach.

Nadanie nowego sztandaru było bardzo podniosłą chwilą - W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Z OSP RP wręczam OSP w Suchożebrach, sztandar ufundowany przez Monikę i Wiesława Sarnowskich, jako symbol wielkiego uznania za dotychczasową działalność i  poświęcenie – mówił dh Wojciech Wicherski przekazując go prezesowi OSP Suchożebry Leszkowi Redesowi, który wręczył sztandar pocztowi - Strzeżcie honoru tego sztandaru jak źrenicy oka - mówił. - Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy – odpowiedział sztandarowy dh Adrian Redes.

Nowy sztandar został odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za 100-lecie działalności jednostki. Dekoracji dokonali dh Wojciech Wicherski członek prezydium zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego st. bryg. Artur Gonera zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz st. bryg. Andrzej Celiński komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Lata 1984-1985

były czasem szczególnym dla OSP Suchożebry, ponieważ czynem społecznym udało się rozpocząć budowę trzeciej, a zarazem obecnej siedziby jednostki, a dzięki ówczesnej Kobiecej Drużyny Pożarniczej, która zajęła pierwsze miejsce podczas krajowych zawodów sportowo-pożarniczych, jednostka otrzymała samochód bojowy „Star 200”. Na wiosnę 1988 r., nastąpiło nieoficjalne otwarcie remizy, a zarazem wiejskiej świetlicy, w 1990 ogrodzono plac, wywiercono studnię i postawiono strażacki maszt z syreną. Prace te i urządzenia realizowane były za fundusze uzyskane z imprez i zabaw organizowanych przez OSP w Suchożebrach a przede wszystkim poprzez pracę własną i ogromne zaangażowanie miejscowych fachowców. Poza panującym wtedy zarządem w osobach Alfreda Parapury oraz Jerzego  Kosieradzkiego, wspomnieć tu trzeba o osobach zasłużonych przy budowie dzisiejszej strażnicy: Henryku Soszyńskim, Mieczysławie Anusiewiczu, Jerzym Anusiewiczu, Tadeuszu Soszyńskim, Marku Czarnocińskim, Wojciechu Księżopolskim, Arturze Mazurku, Czesławie Mazurku, Andrzeju Podniesińskim oraz druhu Sylwestrze Kiesnerze.  

Nowe wyzwania i perspektywy

Od 1 stycznia 1995 r., jednostka OSP w Suchożebrach weszła do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - zostaliśmy wyposażeni w system selektywnego wywoływania. Powyższe działania zobowiązały nas do jeszcze większego zaangażowania w poszerzanie naszej wiedzy z zakresu ratownictwa drogowego, ekologicznego oraz innych klęsk i zagrożeń – mówi Anna Kołtun sekretarz jednostki. - W 2001 r., został zakupiony używany ciężki samochód marki Jelcz, który ma już prawie 40 lat i wymaga wymiany na nowe auto bojowe, ze względu na bardzo duży stopień zużycia. W 2008 r., dzięki częściowym środkom pochodzącym z budżetu gminy Suchożebry, otrzymaliśmy nowy średni samochód bojowy marki Volvo, który służy nam obecnie podczas każdej akcji – dodaje dh. Anna.

Pod koniec 2018 r. dzięki inicjatywie druha Marcina Kozłowskiego, ponownie zaczęła działać przy OSP w Suchożebrach, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która zrzesza obecnie 14 młodych członków. Latem 2019 r. w szeregi OSP wstąpiły ponownie kobiety, z których  dh Beata Wierzbicka została kierowcą wozów bojowych.

12 czerwca 2021 r. w jednostce OSP Suchożebry odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym został powołany nowy, obecnie funkcjonujący Zarząd, w skład którego weszli : Leszek Redes - prezes, Damian Księżopolski - wiceprezes,  Marcin Kozłowski - wiceprezes, naczelnik, Anna Kołtun - sekretarz, Monika Sarnowska - skarbnik.

 - Na uznanie zasługują, wieloletni  prezes OSP w Suchożebrach dh Alfred Parapura i wieloletni naczelnik dh Jerzy Kosieradzki. Dzięki ich determinacji i sił w rozwój naszej jednostki, możemy dzisiaj służyć lokalnej wspólnocie – mówiła Anna Kołtun.

Aktualnie w szeregach OSP Suchożebry jest 27 wszystkich druhów, w tym 24 członków biorących czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz 3 członków wspierających. (ak)

Komentarze (5)

Komentarz został dodany

Twój komentarz będzie widoczny dopiero po zatwierdzeniu przez administratora

Dodanie komentarza wiąże się z akceptacją regulaminu

  • najstarsze

  • najnowsze

  • popularne

reklama
Klauzula informacyjna
Szanowny Użytkowniku

Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. Portal tygodniksiedlecki.com używa cookies (ciasteczek), aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” i jej Zaufani Partnerzy używają plików cookies, aby wyświetlać swoim użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy. Korzystanie z naszego serwisu oznacza to, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich plików cookies z naszej strony internetowej, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak, aby nie pobierała ona ciasteczek.