reklama

Beneficjenci podpisali umowy

Węgrów, Powiat Węgrowski

Stanisław Jastrzębski 2021-06-13 12:32:01 liczba odsłon: 1013

Umowę z przedstawicielkami zarządu województwa podpisują: - burmistrz Węgrowa Paweł Marchela, skarbnik Agnieszka Kądziela-Biernat i wiceburmistrz Halina Ulińska.

Utworzenie terenu zieleni przy Przedszkolu nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgrowie, zakup nowego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Ruchna czy przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzetka – to tylko niektóre z przedsięwzięć w powiecie węgrowskim, które otrzymały wsparcie od samorządu województwa mazowieckiego.

reklama

Podpisanie umów z beneficjantami odbyło się 11 czerwca w sali widowiskowej Węgrowskiego Ośrodka Kultury. Ze strony zarządu województwa umowy podpisały: Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc.

A oto lista dofinasowanych przedsięwzięć w powiecie węgrowskim:

Lista beneficjentów Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

Lp.

GMINA

NAZWA ZADANIA

POWIAT

KWOTA POMOCY FINANSOWEJ

1.

Grębków

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Polków-Daćbogi

węgrowski

10 000,00 zł

2.

Grębków

Budowa siłowni zewnętrznej w Kopciach

węgrowski

10 000,00 zł

3.

Grębków

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podsuszu

węgrowski

10 000,00 zł

4.

Grębków

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Proszewie

węgrowski

10 000,00 zł

5.

Grębków

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żarnówce

węgrowski

10 000,00 zł

6.

Korytnica

Remont świetlicy w Szkole Podstawowej w Górkach -Grubakach

węgrowski

10 000,00 zł

7.

Korytnica

Remont świetlicy w Szkole Podstawowej w Sewerynowie

węgrowski

10 000,00 zł

8.

Liw

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Liwskiego Centrum Kultury

węgrowski

10 000,00 zł

9.

Liw

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krypy, gmina Liw

węgrowski

10 000,00 zł

10.

Łochów

Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Jasiorówce

węgrowski

10 000,00 zł

11.

Łochów

Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Laskach

węgrowski

10 000,00 zł

12.

Łochów

Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Barchowie

węgrowski

10 000,00 zł

13.

Łochów

Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy wiejskiej

węgrowski

10 000,00 zł

14.

Łochów

Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Twarogi

węgrowski

6 000,00 zł

15.

Łochów

Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Brzuza

węgrowski

10 000,00 zł

16.

Łochów

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Łazy

węgrowski

10 000,00 zł

17.

Sadowne

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morzyczynie Włóki

węgrowski

10 000,00 zł

18.

Sadowne

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ociętem

węgrowski

10 000,00 zł

19.

Sadowne

Remont świetlicy wiejskiej w Sadownem

węgrowski

10 000,00 zł

20.

Sadowne

Wymiana bramy garażowej i wykonanie ocieplenia sufitu w garażu OSP Zalesie

węgrowski

10 000,00 zł

21.

Sadowne

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Złotki

węgrowski

10 000,00 zł

22.

Stoczek

Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kozołupach

węgrowski

10 000,00 zł

23.

Stoczek

Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gruszczyno

węgrowski

10 000,00 zł

24.

Stoczek

Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Huta Gruszczyno

węgrowski

10 000,00 zł

25.

Stoczek

Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Grygrów

węgrowski

10 000,00 zł

26.

Stoczek

Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Miednik

węgrowski

10 000,00 zł

27.

Wierzbno

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cierpięta

węgrowski

10 000,00 zł

28.

Wierzbno

Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Dwór

węgrowski

10 000,00 zł

29.

Wierzbno

Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Świdno

węgrowski

10 000,00 zł

30.

Wierzbno

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze

węgrowski

10 000,00 zł

SUMA

296 000 zł

 

Lista beneficjentów Mazowieckie Strażnice OSP-2021

Lp.

GMINA/MIASTO

OSP

POWIAT

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA

KWOTA DOTACJI

1.

Gmina Grębków

Pobratymy

węgrowski

modernizacja strażnicy

25 000 zł

2.

Gmina Łochów

Ostrówek

węgrowski

modernizacja strażnicy

15 000 zł

3.

Gmina Miedzna

Wrotnów

węgrowski

remont strażnicy

25 000 zł

4.

Gmina Sadowne

Zalesie

węgrowski

remont strażnicy

25 000 zł

5.

Gmina Stoczek

Topór

węgrowski

remont strażnicy

25 000 zł

6.

Miasto Węgrów

Węgrów

węgrowski

modernizacja strażnicy

25 000 zł

7.

Gmina Wierzbno

Czerwonka

węgrowski

remont strażnicy

25 000 zł

SUMA

165 000 zł

 

Dodatkowe 200 tys. zł dla OSP w Węgrowie

 

Dzięki dodatkowemu wsparciu z budżetu Mazowsza w wysokości 200 tys. zł budynek OSP w Węgrowie przejdzie kompleksowy remont. Obecnie strażacy dysponują tylko budynkiem garażowym, w którym brakuje m.in. instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, c.o. oraz wentylacji. Dofinansowanie z budżetu województwa umożliwi przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych i dostosowanie obiektu do potrzeb OSP. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 1,5 mln zł.

 

Lista beneficjentów doposażenie OSP

Lp.

GMINA/MIASTO

OSP

POWIAT

NAZWA ZADANIA

KWOTA DOTACJI

1.

Gmina Korytnica

Korytnica

węgrowski

zakup motopompy półszlamowej w komplecie z, bosaka dielektrycznego, 4 szt. tłumic, 4 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

13 798 zł

2.

Gmina Liw

Ruchna

węgrowski

nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą

80 000 zł

3.

Gmina Sadowne

Zarzetka

węgrowski

zakup 6 szt. prądownic, 2 szt. rozdzielacza kulowego, smoka ssawnego, 8 szt. węży tłocznych, 5 szt. węży do motopompy, 2 szt. weży ssawnych, 3 szt. radiotelefonów, 2 szt. pilarek spalinowych, motopompy szlamowej, wentylatora oddymiającego, narzędzia ratowniczego, 2 szt. kombinezonów na osy i szerszenie, drabiny nasadkowej, łomu wielofunkcyjnego

16 950 zł

4.

Gmina Stoczek

Stoczek

węgrowski

zakup aparatu powietrznego z butlą kompozytową i maską, 2 szt. radiostacji przenośnych, kompletu flar ostrzegawczych w walizce, wspornika progowego, 2 szt. taśmy do znakowania terenu, 6 szt. pachołków drogowych z elastycznego tworzywa, klucza żeliwnego do hydrantów, 2 szt. kluczy do hydrantów, wytwornicy piany średniej, prądownicy pianowej do piany ciężkiej  z zaworem i nasadą, 2 prądownic hydrantowych z nasadą, zestawu ratownictwa medycznego pełnego PSP R1 z deską i szynami Kramera, przedłużacza na zwijadle, 2 szt. linki strażaczkiej, kołnierza ortopedycznego w zestawie i pokrowcem, 4 szt. podpinek wężowych, 2 szt. bosaka lekkiego ze składanym drążkiem aluminiowym, 2 szt. tłumic metalowych ze stylem teleskopowym, kurtyny wodnej z nasadą, 2 szt. kombinezonów grubych na szerszenie, zestawu narzędzi, 6 szt. środków pianotwórczych w bańkach, opryskiwacza do odtłuszczaczy, 2 szt. otłuszczacza, 6  szt. sorbentu sypkiego, motopompy pływającej, agregatu oddymiajacego

19 142 zł

5.

Gmina Stoczek

Mrozowa Wola

węgrowski

zakup agragatu prądotwórczego trójfazowego, 2 szt. przedłużacza zwijanego jednofazowego, przecinarki spalinowo-traczowej, tarczy do cięcia stali, tarczy do cięcia betonu, wyciągarki samochodowej z akcesoriami montażowymi, latarki kątowej z ładowarką, 2 szt. masztów oświetleniowych

11 280 zł

6.

Gmina Wierzbno

Czerwonka

węgrowski

zakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

13 500 zł

7.

Gmina Wierzbno

Krypy

węgrowski

zakup 5 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

11 250 zł

 

 

 

 

 

 

SUMA

165 200 zł

 

Lista beneficjentów Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu

Lp.

BENEFICJENT

POWIAT

NAZWA ZADANIA

KWOTA DOFINANSOWANIA

 

1

Gmina Stoczek

węgrowski

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stoczek

30 200zł

 

2

Gmina Łochów

węgrowski

Edukacja dotycząca ochrony powietrza w gminie Łochów

10 969 zł

 

3

Miasto Węgrów

węgrowski

Utworzenie terenu zieleni na placu przy Przedszkolu nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgrowie

53 438 zł

 

SUMA

94 607 zł

 

           
                 

 

Lista beneficjentów budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Lp.

WNIOSKODAWCA

POWIAT

PRZEDSIĘWZIĘCIE

KWOTA DOFINANSOWANIA

1.

Grębków

węgrowski

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Aleksandrówka

80 000 zł

2.

Korytnica

węgrowski

Przebudowa drogi gminnej Korytnica - Jaczew

130 000 zł

3.

Liw

węgrowski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruchna

50 000 zł

4.

Łochów

węgrowski

Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397

50 000 zł

5.

Miedzna

węgrowski

Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zuzułka

50 000 zł

6.

Sadowne

węgrowski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzetka

140 000 zł

7.

Wierzbno

węgrowski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór gmina Wierzbno

50 000 zł

SUMA

550 000 zł

 

LP.

WNIOSKODAWCA

PRZEDSIĘWZIĘCIE

KWOTA DOFINANSOWANIA

1

Powiat węgrowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 2252W Milew (granica powiatu) - Trzebucza - Kózki w miejscowości Trzebucza km 0+970 - 1+243

100 000 zł

 

Komentarze (5)

Komentarz został dodany

Twój komentarz będzie widoczny dopiero po zatwierdzeniu przez administratora

Dodanie komentarza wiąże się z akceptacją regulaminu

  • najstarsze

  • najnowsze

  • popularne

reklama
reklama
reklama
Klauzula informacyjna
Szanowny Użytkowniku

Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. Portal tygodniksiedlecki.com używa cookies (ciasteczek), aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” i jej Zaufani Partnerzy używają plików cookies, aby wyświetlać swoim użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy. Korzystanie z naszego serwisu oznacza to, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich plików cookies z naszej strony internetowej, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak, aby nie pobierała ona ciasteczek.