Poniżej prezentujemy jego treść:

„Klub MKP Pogoń Siedlce otrzymał informacje o zmianie orzeczenia w postępowaniu antydopingowym, prowadzonym wobec piłkarzy w związku z zaistniałą sytuacją w październiku 2019 r. Wydarzenia te miały miejsce jeszcze przed objęciem przeze mnie funkcji Prezesa Klubu, niemniej rozumiejąc bardzo trudną sytuację piłkarzy, chcemy zapewnić im odpowiednie wsparcie, ponieważ zdajemy sobie sprawę z ich położenia. Jednocześnie Klub zawsze w pełni respektuje orzeczenia organów WADA. Podejmiemy odpowiednie działania celem zabezpieczenia niezakłóconego funkcjonowania drużyny i klubu. W mojej ocenie, niezbędne jest również podjęcie przez Klub odpowiednich działań, w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec osób oczywiście odpowiedzialnych za całą sytuację, która spowodowała nieocenione szkody wizerunkowe oraz materialne po stronie Klubu."