reklama

Nowy konkurs NCBR - Centra wiedzy o dostępności przy polskich uczelniach

Mazowsze

NCBR 2020-09-02 08:16:17 liczba odsłon: 1623
Artykuł
sponsorowany
.

.

Do 20 października br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przyjmuje wnioski w nowym konkursie adresowanym do publicznych i niepublicznych szkół wyższych. Aż 30 mln zł z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, trafi do placówek, które zaproponują utworzenie i prowadzenie centrum wiedzy o dostępności, zajmującego się projektowaniem uniwersalnym.

reklama

To ogromna szansa także dla uczelni z naszego regionu. Ogłoszony przez NCBR konkurs stanowi część rządowego Programu Dostępność Plus, który powstał dla zapewnienia osobom o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do dóbr i usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym. Jednym z filarów programu jest tworzenie tzw. centrów wiedzy o dostępności. Do ich zadań należy rozwijanie i propagowanie takiego planowania wszelkich produktów, elementów otoczenia, usług i procesów, aby mogli z nich korzystać możliwie wszyscy, bez wykluczeń.

Zachęcamy do projektowania usług, produktów, urządzeń i przedmiotów przyjaznych ludziom starszym i z niepełnosprawnościami. Zapraszamy przedsiębiorców do włączenia się w tworzenie dostępnego otoczenia mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Dlatego dodatkowe środki z Funduszy Europejskich kierujemy do uczelni wyższych. Niektóre z nich realizują już programy nauczania z wykorzystaniem projektowania uniwersalnego. A nowe centra wiedzy o dostępności, które powstaną w wybranych szkołach wyższych, będą służyć pomocą w tworzeniu i projektowaniu dostępnych produktów czy usług i upowszechnianiu standardów dostępnościowych.

 

Najważniejsze wymagania

Uczelnie otrzymują wsparcie na utworzenie oraz funkcjonowanie centrum wiedzy o dostępności jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w jednym z pięciu obszarów ważnych dla codziennego życia osób o szczególnych potrzebach, a mianowicie:

  • architektura, urbanistyka i budownictwo,

  • cyfryzacja i komunikacja,

  • transport i mobilność,

  • design i przedmioty codziennego użytku,

  • zdrowie.

Budżet konkursu „Centrum wiedzy o dostępności” to 30 mln zł, przy czym maksymalna wartość pojedynczego projektu to 6 mln zł – jest to dofinansowanie jednego z obszarów tematycznych.

Wnioski w konkursie NCBR szkoły wyższe składają w partnerstwie z co najmniej jedną uczelnią.

Partnerstwo międzyuczelniane wzmocni potencjał centrów wiedzy o dostępności, wniesie interdyscyplinarne podejście do projektowania uniwersalnego w danym obszarze. Jestem przekonany, że nasi naukowcy podejmą to wyzwanie. Dzieląc się swoją wiedzą np. z przedsiębiorcami i specjalistami, przyczynią się do ułatwienia życia osób o szczególnych potrzebach – ocenia Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Do udziału w konkursie zaproszone są uczelnie wiodące we wdrażaniu idei dostępności, a więc takie, w których od co najmniej trzech lat działa biuro ds. osób z niepełnosprawnościami lub inna jednostka ds. dostępności. Wnioskodawca powinien wykazać, że w centrum będzie zatrudniona kadra mająca doświadczenie we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami lub organizacjami, które działają na ich rzecz. Od aplikujących wymagane jest też realizowanie elementów projektowania uniwersalnego na przynajmniej jednym kierunku studiów.

 

Planowane efekty

Przed centrami wiedzy o dostępności stawiane są konkretne zadania. Mają m.in. współpracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół wyższych w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, co stanie się jednocześnie kolejnym impulsem rozwojowym dla naszego regionu. Będą przy nich działały punkty informacyjno-konsultacyjne dla podmiotów zewnętrznych. Centra mają też wspierać uczelnie w prowadzeniu kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego i dostępności, z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia ekspertów z Polski i zagranicy.

Projekt wybrany do dofinansowania może trwać nie dłużej niż dwa lata, ale musi zakładać funkcjonowanie danego centrum przez co najmniej trzy lata po zakończeniu jego realizacji.

Nasz konkurs ma charakter pilotażowy. W jego efekcie ma powstać pięć centrów wiedzy o dostępności, każde w innym obszarze. Chcemy, żeby ich działalność na trwałe wpisała się w akademicką mapę Polski. Aby rzeczywiście tak się stało, nie wystarczy, że dane centrum powstanie. Kluczowe jest zapewnienie jakości i ciągłości jego pracy – podkreśla Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs „Centrum wiedzy o dostępności” (POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20) realizowany jest przez NCBR w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA: https://www.ncbr.gov.pl/centrum-wiedzy-o-dostepnosci 

Materiał informacyjny NCBR.

 

 

Czytaj także

reklama
Klauzula informacyjna
Szanowny Użytkowniku

Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. Portal tygodniksiedlecki.com używa cookies (ciasteczek), aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” i jej Zaufani Partnerzy używają plików cookies, aby wyświetlać swoim użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy. Korzystanie z naszego serwisu oznacza to, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich plików cookies z naszej strony internetowej, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak, aby nie pobierała ona ciasteczek.