reklama

Edukacja przez całe życie

Mazowsze

fundusze dla mazowsza 2017-11-14 12:09:37 liczba odsłon: 751
fundusze dla mazowsza

fundusze dla mazowsza

Do 14 grudnia Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na dofinansowanie projektów oferujących kształcenie i szkolenie zawodowe osób dorosłych. Kompleksowe wsparcie pomoże zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe uczestników, zwiększając ich szanse na rynku pracy. Do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 będzie ponad 8,8 mln zł.

reklama

Postęp naukowo-technologiczny wciąż stawia nowe wyzwania przed pracownikami. Dbanie o własny rozwój poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest szansą na zachowanie dobrej pracy. Dodatkowo, doszkalanie się przez całe życie, szczególnie w wieku dorosłym, pomaga długo być aktywnym zawodowo, a także być konkurencyjnym na rynku pracy.

Takie możliwości daje konkurs w ramach Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Uczestnicy projektu, którzy 
z własnej inicjatywy będą zainteresowani zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych będą mogli brać udział w szkolnych lub pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego zawodowego. Będą to np. kursy: zawodowe, umiejętności zawodowych, kompetencji ogólnych, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
O unijne dofinansowanie będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Na konkurs przeznaczona jest kwota 8 877 741,75 zł, maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90%. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Nabór wniosków trwa tylko 14 dni.
A już w grudniu na wnioskodawców czeka konkurs w ramach którego wspierane będzie kształcenie ogólne, rozwój zawodowy nauczycieli, w zakresie rozwijania umiejętności korzystania z nowych technologii i nowoczesnych pomocy dydaktycznych, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci 
i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Gdzie szukać informacji?

Nie zwlekaj, już dziś zapisz się na powiadomienia o naborach i złóż wniosek o dofinansowanie. Fundusze z RPO WM są naprawdę w Twoim zasięgu!
Informacje o konkursach organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dostępne są na stronie 
www.funduszedlamazowsza.eu. 
Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, 
lub Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich 
w Siedlcach przy ul. J. Piłsudskiego 7, tel. 22 542 27 12, infolinia: 801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), 
e-mail: punkt_siedlce@mazowia.eu.

Tweetnij

drukuj
reklama
reklama

Najnowszy numer 43/2018 w sprzedaży od 2018-10-24.

Advertisement