reklama

Ścianka Pupila. Pochwal się swoim zwierzakiem!

Czas trwania 2018-11-14 - 2019-01-15

fot. Aga Król

Zaczynamy drugą edycję konkursu dla miłośników zwierząt! Chcesz pochwalić się ukochanym psem, kotem, chomikiem czy rybką? Prześlij zdjęcie pupila do redakcji, a trafi na Ściankę Pupila w „TS”!

Zdjęcie ukochanego zwierzaka należy do nas przysłać do 2 grudnia: mailem (konkursy@24ts.pl), przez nasz profil na facebooku lub pocztą na adres: ul. Armii Krajowej 11, 08- 110 Siedlce. Możecie też przynieść zdjęcie do redakcji (mieści się teraz na II piętrze). Pamiętajcie, by w treści wiadomości podać imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy oraz imię pupila.

Na każde opublikowane zdjęcie będzie można głosować, a zdobywcy największej liczby głosów otrzymają dyplomy i nagrody. Niezależnie od wyników konkursu, wszystkie zwierzaki – niczym najprawdziwsze gwiazdy – będą umieszczone na tygodnikowej Ściance Pupila. Opublikujemy ją jako zwieńczenie konkursu.

Czekamy na zdjęcia Waszych zwierzaków! Regulamin konkursu znajdziecie na stronie PONIŻEJ.

Sponsorem w konkursie jest firma Dolina Noteci, która doskonale wie, jak zadbać o podniebienia naszych milusińskich. Produkowana przez nią karma dla psów i kotów wyróżnia najwyższa jakość i smak. Dolina Noteci, jako wielki przyjaciel zwierząt i miłośnik natury, od lat bierze udział w wielu akcjach związanych z tematyką zwierzęcą. Tym razem postanowiła wesprzeć nasz konkurs, za co bardzo dziękujemy.


REGULAMIN

Regulamin konkursu „Pupil na ściance. Pochwal się swoim zwierzakiem”

Edycja 2018


I . Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Pupil na ściance. Pochwal się swoim zwierzakiem” organizowany jest przez „Tygodnik Siedlecki” z siedzibą w Siedlcach ul. Armii Krajowej 11.
2. Konkurs rozpoczyna się 14 listopada i trwa do 20 grudnia 2018 r.
3. Informacje na temat konkursu dostępne będą w wydaniu papierowym „TS” oraz na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.com.

II. Zasady konkursu
4. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) przesłać zdjęcie zwierzaka na adres konkursy@24ts.pl lub przez profil „Tygodnika Siedleckiego” na portalu społecznościowym Facebook w terminie do 2 grudnia 2018 r., w treści wiadomości podając imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy oraz imię pupila. Zdjęcie można też dostarczyć osobiście do siedziby redakcji.

b) zapoznać się z regulaminem konkursu
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie tego samego zwierzęcia. Zdjęcie nie może mieć charakteru naruszającego dobre obyczaje.
6. Warunkiem udziału w konkursie i odebrania nagrody jest podanie prawidłowych danych osobowych.

7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
8. Niespełnienie warunków określonych w pkt. 4-7 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika konkursu.
9. Każdej przesłanej fotografii będzie nadany numer zgodny z chronologicznym napływem zdjęć do redakcji. Zdjęcia będą umieszczane na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.com i na profilu redakcyjnym na Facebook`u. Wszystkie zgłoszone do konkursu zdjęcia zostaną także opublikowane w jednym z papierowych wydań „Tygodnika Siedleckiego” na „Ściance Pupila”.
10. Głosowanie na zgłoszone zdjęcia odbywać się będzie za pomocą smsów. Głosy będzie można oddawać w terminie od 3 do 20 grudnia do północy, wysyłając smsa na numer 7148 o treści pupil.nadany numer uczestnika (koszt smsa 1,23 zł z VAT). Wygrywają te zdjęcia, które otrzymają najwięcej głosów. Na poszczególne zdjęcia można wysyłać nieograniczoną liczbę smsów.

11. Rozstrzygnięcie konkursu i opublikowanie wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu na łamach „TS” nastąpi w styczniu 2019 r.
 

III. Nagrody

12. Nagrodami dla trzech osób, kórych zdjęcia zdobyły największą liczbę głosów są talony do sklepów zoologicznych oraz dyplomy

13.Wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2018 r. Zwycięzcy o terminie wręczenia zostaną poinformowani indywidualnie.

14. W przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy 760 złotych brutto redakcja zastrzega sobie prawo pobrania od opiekunów uczestników konkursu podatku w wysokości 10% wartości nagrody.

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody lub nagród.


IV. Postanowienia końcowe
15. Wysyłając zdjęcie do redakcji „TS” i akceptując regulamin konkursu, uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawo do zdjęcia i przesyłając je do redakcji „TS” nie narusza praw osób trzecich oraz udziela „TS” nieodpłatnie i bezterminowo prawa publikacji przesłanego zdjęcia w wydaniu papierowym, na stronie internetowej „TS”, na Facebook`u oraz w innych materiałach promocyjnych związanych z konkursem (także w kalendarzu).
16. Wysyłając zdjęcie na konkurs, a tym samym akceptując regulamin konkursu uczestnik wyraża zgodę na dokonanie przez redakcję „TS” opracowania zdjęć, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania zdjęcia w gazecie, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter zdjęcia.

17. Wysyłając zgłoszenie do konkursu „Pupil na ściance. Pochwal się swoim zwierzakiem” i akceptując regulamin, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w wydaniu papierowym „Tygodnika Siedleckiego” i na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.com w celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) .
18. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

19. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny pracowników „Tygodnika Siedleckiego”.

 

 

TERMINARZ

 

14 listopada- 2 grudnia - przyjmowanie zdjęć

3-20 grudnia – głosowanie smsowe

Styczeń 2019 r. – publikacja zdjęć i wyników konkursu w papierowym wydaniu „TS”.
 

 

 


PLIKI DO POBRANIA

Sonda

Jakie, twoim zdaniem, będą skutki brexitu dla Polski?


Zobacz komentarze (4)
Advertisement