masz informacje? zadzwoń: 513 00 99 99, wyślij SMS lub napisz

najnowszy nr 12/2017

w sprzedaży od 2017-03-22

F a c e b o o k

k o n k u r s y

Walentynki z "Tygodnikiem"

data rozpoczęcia konkursu:  2017-01-15

data zakończenia konkursu: 2017-02-14

Przez  wiele  lat  wysyłaliście  do   nas wierszyki. W  tym roku zmieniamy formułę konkursu. Waszym zadaniem jest zrobienie sobie zdjęcia, czyli „zakochanego selfie”.  To Wy decydujecie, jak pokażecie siebie i Waszą  miłość.  Warunek: zdjęcie  powinno   być  wykonane  w  konwencji „selfie”  (autoportret)  i  być  dobrej  jakości. Można zgłosić tylko jedną fotografię.

Zdjęcia wysyłajcie do 5 lutego, do północy, na adres: tygodnik@siedlecki.pl z dopiskiem w temacie WALENTYNKI  Z   TYGODNIKIEM. Podajcie swój numer telefonu, a jeśli chcecie, napiszcie też kilka zdań o sobie: jak się poznaliście, ile lat jesteście razem,  za co się kochacie. Do udziału w zabawie zachęcamy Czytelników  z powiatów: siedleckiego, sokołowskiego,  mińskiego,  łukowskiego,  węgrowskiego,  garwolińskiego  i  łosickiego. Regulamin  konkursu  znajdziecie  na   www.tygodniksiedlecki.pl. 

Jury wybierze pięć najlepszych  zdjęć,  które  zostaną  nagrodzone.  A nagrody  są  fenomenalne!  Będą  to  romantyczne  kolacje   wraz  z  noclegiem   w  najlepszych  restauracjach w Siedlcach. Ugoszczą  Was: Hotel i Restauracja Janusz, Hotel Villa Park, Hotel i Restauracja Kamienica oraz Hotel Ibis Styles. Z kolei  Cicha Stanica dla jednej z par ufunduje nie tylko nocleg, ale zaprosi też  na  Bal  Walentynkowy. Bal i kolacje odbędą się 11 lutego. Jeśli bierzecie  udział w konkursie – nie zapomnijcie  tego  dnia  zarezerwować  sobie wolnego wieczoru. Naprawdę warto!  Wybraliśmy dla Was najlepsze lokale w naszym mieście. Już za tydzień  przedstawimy  szczegóły  dotyczące   lokali, które postanowiły zaprosić na  kolacje laureatów naszego konkursu!

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU „WALENTYNKI Z TYGODNIKIEM – ZAKOCHANE SELFIE”

 

 

Postanowienia ogólne

 

    Organizatorem konkursu jest  Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „STOPKA” z siedzibą w Siedlcach przy ul. Armii Krajowej 11.

    Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celu organizacji konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zmianami). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany; w tym celu powinni skontaktować się z organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w konkursie.

 

Założenia

 

    Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatów, w których ukazuje się „Tygodnik Siedlecki”.

    Przedmiotem konkursu jest dowolna, fotograficzna interpretacja tematu „Walentynki z Tygodnikiem - zakochane selfie”

Ideą konkursu jest pokazanie zdjęć „sefie”  par, zakochanych w sobie osób.    Zdjęcie powinno być wykonane zgodnie z definicją „selfie”- rodzaj fotografii autoportretowej, zazwyczaj wykonywanej z trzymanego w ręku lub na kijku do selfie aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego. Zdjęcie przedstawia samego siebie (w tym przypadku fotografa) lub jego odbicie w lustrze.

    Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie.

    Przedmioty niezbędne do wykonania zadania konkursowego uczestnik zapewnia we własnym zakresie.

    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zdjęć konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

 

Warunki uczestnictwa

 

    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zrobienie zdjęcia selfie interpretującego temat i przesłanie go na adres mailowy tygodnik@siedlecki.pl z dopiskiem w temacie maila WALENTYNKI Z TYGODNIKIEM – w terminie  do 5 lutego 2017 r. do godz. 23,59

     Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.

 

    Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu. W przypadku, gdy na zdjęciu został utrwalony wizerunek innych niż Użytkownik osób, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku także tych osób. Użytkownik oświadcza na piśmie, że posiada zgody powyższych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciu wraz z prawem do udzielenia powyższej zgody Organizatorowi.

 

    Uczestnik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące pracy zgłoszonej do Konkursu.

    Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena organizatora.

 

      Termin obowiązywania konkursu

 

    Zdjęcia „Walentynki z Tygodnikiem – zakochane selfie” można przysyłać na podany mail z dopiskiem WALENTYNKI Z TYGODNIKIEM od dnia ogłoszenia konkursu

    Konkurs trwa od 18 stycznia do 5 lutego 2017 r. do godz.23.59

    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 lutego 2017 r. poprzez poinformowanie  laureatów o

      Wyniki konkursu i nagrody

 

    Jury powołane przez organizatora, spośród nadesłanych zdjęć wyłoni laureatów konkursu biorąc pod uwagę jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych prac oraz ich powiązanie z tematem konkursu.

    Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. Jury ma prawo do nieprzyznania nagród.

    Nagrody w postaci kolacji w jednym z pięciu lokali na terenie Siedlec nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

    O miejscu i czasie wręczenia nagród Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Postanowienia końcowe

Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu należy zgłosić nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od daty publikacji listy zwycięzców konkursu na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.pl

    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

    Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości uczestników.

    Wszelkie informacje będą dostępnie z dniem ogłoszenia konkursu na stronie internetowej  www.tygodniksiedlecki.pl