reklama

Mała Miss, Mały Mister 2017

Czas trwania 2016-04-05 - 2016-06-07

Ubiegłoroczni laureaci konkursu. (fot. A. Król)

O tytuł „Małej Miss” i „Małego Mistera” mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Na zgłoszenia czekamy do 13 maja. Każdej fotografii będzie nadany numer, zgodny z chronologicznym wpływem zdjęć do redakcji. Fotografie będą publikowane na łamach „TS” oraz umieszczane na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.com (zakładka konkursy).  Już od teraz możecie głosować na milusińskich za pomocą sms-ów: na numer 72051 należy wysłać wiadomość o treści ts.NUMER (NUMER to liczba odpowiadająca konkretnemu dziecku np. D1, C1, D2, C2... itd). Koszt sms-a to 2,46 zł z VAT. Za pomocą sms-ów możecie głosować do 21 maja (do północy). Głosowanie ma dwa etapy. W pierwszym wyłonimy półfinalistów, a w drugim finalistów, którzy uzyskają największą liczbę głosów (kupony+sms-y). Na zwycięzców czekają fantastyczne nagrody, zaproszenia do Kina Helios oraz wspaniałe przyjęcie w Sali Zabaw Młynek. (ed)


REGULAMIN

Regulamin konkursu „Mała Miss, Mały Mister”

Edycja 2017


I . Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Mała Miss, Mały Mister” organizowany jest przez „Tygodnik Siedlecki” z siedzibą w Siedlcach ul. Armii Krajowej 11.
2. Konkurs rozpoczyna się 19 kwietnia i trwa do czerwca 2017 r.
3. Informacje na temat konkursu dostępne będą w wydaniu papierowym „TS” oraz na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.com.
4. O tytuł „Małej Miss” i „Małego Mistera” mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat z wyjątkiem laureatów konkursu z poprzedniej edycji - Małej Miss i Małego Mistera 2017. Udział dziecka w konkursie wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, którzy kwitują odbiór nagrody w imieniu uczestnika.  


II. Zasady konkursu
5. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) przesłać zdjęcie w terminie do 13 maja 2017 r. wraz z oryginalnym, wyciętym z gazety kuponem zgłoszeniowym
b) wypełnić kupon zgłoszeniowy, wpisując w poszczególne pola wymagane informacje oraz dane osobowe
c) zapoznać się z regulaminem konkursu i dokonać jego akceptacji w kuponie zgłoszeniowym
6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie. Zdjęcie nie może mieć charakteru naruszającego dobre obyczaje.
7. Warunkiem udziału w konkursie i odebrania nagrody jest podanie prawidłowych danych osobowych.
8. Brak akceptacji dla regulaminu konkursu, niespełnienie warunków określonych w pkt. 4-7 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika konkursu.
9. Uczestnicy konkursu przesyłają do redakcji zdjęcia w terminie od 19 kwietnia do 13 maja. Każdej fotografii będzie nadany numer zgodny z chronologicznym napływem zdjęć do redakcji. Zdjęcia będą publikowane na łamach „TS” oraz umieszczane na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.com równocześnie z wydaniem papierowym.
10. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do tytułu „Mała Miss Mały Mister”” odbywać
się będzie za pomocą kuponów drukowanych w gazecie oraz smsów (na numer 72051 o treści ts.numer uczestnika; koszt smsa 2,46 zł z VAT). Głosy będzie można oddawać do 19 maja do godz. 16.00 (kupony), 21 maja do północy (smsy). Po tym terminie zostaną wyłonieni półfinaliści konkursu – 10 dziewczynek i 10 chłopców, którzy uzyskali największą liczbę głosów (kupony + smsy). Na półfinalistów będzie możne głosować za pomocą kuponów od 24 maja do 2 czerwca do godz. 16.00, za pomocą smsów od 24 maja do 4 czerwca do północy.

11. Spośród półfinalistów zostaną wyłonieni finaliści, którzy uzyskają największą ilość głosów: Mała Miss i dwie Wicemiss oraz Mały Mister i dwóch Wicemisterów.      
12. Rozstrzygnięcie konkursu i opublikowanie zdjęć zwycięzców na łamach „TS” nastąpi 7 czerwca 2017 r.
13. O wygranej zwycięzcy i osoby wyróżnione będą powiadomieni indywidualnie.
 

III. Nagrody

14. Nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu otrzymają: Mała Miss i dwie Wicemiss oraz Mały Mister i dwóch Wicemisterów. Poza tym finaliści i półfinaliści wezmą udział w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu. O jego terminie powiadomimy indywidualnie.

15. W przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy 760 złotych brutto redakcja zastrzega sobie prawo pobrania od opiekunów uczestników konkursu podatku w wysokości 10% wartości nagrody.  
IV. Postanowienia końcowe
16. Wysyłając zdjęcie do redakcji „TS” i akceptując regulamin konkursu, uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawo do zdjęcia i przesyłając je do redakcji „TS” nie narusza praw osób trzecich oraz udziela „TS” nieodpłatnie i bezterminowo prawa publikacji swojego wizerunku w wydaniu papierowym i internetowym gazety.
17. Wysyłając zdjęcie na konkurs, a tym samym akceptując regulamin konkursu uczestnik wyraża zgodę na dokonanie przez redakcję „TS” opracowania zdjęć, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania zdjęcia w gazecie, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter zdjęcia.
18. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

19. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny pracowników „Tygodnika Siedleckiego”.
 

 

 

 


PLIKI DO POBRANIA

reklama
reklama

Sonda

Lekarz informuje, że nie będzie wykonywać żadnych zabiegów u dzieci bez obowiązkowych szczepień. Czy popierasz jego stanowisko?


Zobacz komentarze (9)